Dây loa Wireworld Equinox 8

Dây loa Wireworld Equinox 8

15,000,000₫

Dây loa WireWorld Equinox 8

Equinox 8 cung cấp giá trị đáng kinh ngạc cho chủ sở hữu các hệ thống audiophile chất lượng cao mặc dù mức giá rất dễ chịu. Việc nâng cấp lên OCC-7N Copper cung cấp độ rõ nét cao hơn và độ tương phản động rộng hơn so với Oasis 8.

Specifications:

  • Design: Quad DNA Helix
  • Conductors: 4 (20 strand groups)
  • Gauge: 11AWG / 4 sq. mm
  • Conductor Material: OCC-7N Copper
  • Insulation: Composilex 3
  • Plug Contacts: Silver-clad Uni-Term

WireWorld Equinox 8 Speaker DifferencesWireworld Speaker Comparison Chart

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Các sản phẩm bạn đã xem gần đây

Bạn đang xem...

Dây loa Wireworld Equinox 8
15,000,000₫
MUA NGAY
Top