Dây tín hiệu Balanced XLR Supra

supra-dac-xlr-balanced
2,240,000₫ 1,904,000₫
supra-eff-ixlr-balanced
2,710,000₫ 2,303,000₫
supra-sword-ixlr-balanced
12,570,000₫ 10,050,000₫
Top