Càng cua Furutech FP 201 (G)

  • Pure copper α (Alpha) Conductors 
  • Connections: Set screw or soldered
  • Specified for cable diameters up to 6mm 
  • Dimensions: Space between Conductor: 8.2mm
  • 12.9mm ± 0.1 (W) x 40mm ± 0.1mm overall length
398,000₫ 300,000₫

RATING

FP-201(R) Rhodium-Plated
FP-201(G) 24k Gold-Plated

4 pcs/set

FEATURES

・Pure copper α (Alpha) Conductors 
・Connections: Set screw or soldered
・Specified for cable diameters up to 6mm 
・Dimensions: Space between Conductor: 8.2mm
・12.9mm ± 0.1 (W) x 40mm ± 0.1mm overall length

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Các sản phẩm bạn đã xem gần đây

Bạn đang xem...

Càng cua Furutech FP 201 (G)
1,591,000₫ 300,000₫
MUA NGAY
Top