Furutech FP 3TS762

 

  • α (Alpha) μ -OFC conductor : 7 bundles 35 strands
  • 0.16mm diameter 10AWG (5.0sq.mm)
  • Insulation: Polyethylene (Red/Natural /Yellow) 5.2mm diameter
  • Inner Sheath: Audio grade flexible PVC (Black) incorporating carbon damping particles, 12.0mm diameter
  • Shield: 9 x 24 strands of 0.12mm stranded-braid α (Alpha) conductor
  • Sheath: Flexible PVC (Dark Blue) approx. 15.5mm diameter.
2,600,000₫ 1,950,000₫

α(Alpha)-μ–OFC Conductor is the fine μ–OFC conductor wire strands treated with the α(Alpha) process.

Cable Specifications:

• α (Alpha) μ -OFC conductor : 7 bundles 35 strands ( 7 búi x 35 sơi )

• 0.16mm diameter 10AWG (5.0sq.mm)

• Insulation: Polyethylene (Red/Natural /Yellow) 5.2mm diameter

• Inner Sheath: Audio grade flexible PVC (Black) incorporating carbon damping particles, 12.0mm diameter

• Shield: 9 x 24 strands of 0.12mm stranded-braid α (Alpha) conductor

• Sheath: Flexible PVC (Dark Blue) approx. 15.5mm diameter.


SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Các sản phẩm bạn đã xem gần đây

Bạn đang xem...

Furutech FP 3TS762
2,600,000₫ 1,950,000₫
MUA NGAY
Top