2,115,000₫ 1,600,000₫

Furutech 104-D

103 series:
Stainless Fixed Screw/Size:# M4 X 12mm(L)
Carbon fiber and Glass fiber finished Stainless Steel cover
Cover Size:71X116 mm(t:2.3mm ± 0.1mm)

Receptacle and cover sold separately.

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Các sản phẩm bạn đã xem gần đây

Bạn đang xem...

Furutech 104-D
2,115,000₫ 1,600,000₫
MUA NGAY
Top