Gen co nhiệt - Heat shrink

15,000₫

Gen co nhiệt 2:1 | Heat Shrink
Đây là mẫu co mà đa số các hãng Audio sử dụng được shop sưu tầm để phục vụ cho việc D.I.Y thi công chế tác dây dẫn .

 

 
Ø 6 mm Đỏ Tươi : 15 k/m
Ø 6 mm Đỏ Đất : 15 k/m
 
Ø 6 mm Đen : 15 k/m
Ø 6 mm Trong : 15 k/m
 
Ø 8 mm Đỏ Tươi : 15 k/m 
Ø 8 mm Đỏ Đất  : 15 k/m
Ø 8 mm Trắng : 15 k/m
Ø 8 mm Trong : 15 k/m
 
Ø 8 mm Đen : 15 k/m 
Ø 10 mm Đỏ Tươi : 15 k/m 
Ø 10 mm Đỏ Đất : 15 k/m 
Ø 10 mm Đen : 15 k/m 
Ø 12 mm Đỏ Đất : 15 k/m
Ø 12 mm Trắng : 15 k/m
 
Ø 12 mm Đen : 15 k/m 
Ø 12 mm Đỏ Tươi  : 15 k/m 
Ø 14 mm Đỏ Tươi : 15 k/m 
Ø 14 mm Đỏ : 15 k/m 
Ø 14 mm Đen : 15 k/m 
Ø 16 mm Trong : 15 k/m 
Ø 20 mm Đen : 25 k/m 
Ø 20 mm Trong : 25 k/m 
Ø 30 mm Đen  : 25 k/m
 

 

 
  
  

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Các sản phẩm bạn đã xem gần đây

Bạn đang xem...

Gen co nhiệt - Heat shrink
15,000₫
MUA NGAY
Top